Dotační poradenství

EU

Prioritní osa 5

Energetické úspory

Energetické úspory

Prioritní osa 2

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší

Prioritní osa 3

Zpracování odpadu

Zpracování odpadu

Dotační poradenství

Naše společnost nabízí kompletní služby při přípravě projektů a vypracování dokumentace k žádostem o podporu z operačních fondů EU za účelem získání finanční podpory. Specializujeme se na oblasti s vysokou mírou podpory v oblasti životního prostředí (OPŽP, OP PIK ), se zaměřením na ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, úspory energie a nakládání s odpady včetně následného řízení projektů ( administrace dat, zpracování průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy, komunikace s orgány příslušného dotačního titulu a dalšími zúčastněnými institucemi, zajištění publicity, atd.).Pracujeme ve skupině s dalšími specialisty s dlouholetými zkušenostmi ( Bucek s.r.o., Ascend s.r.o., .. ) S ohledem na naší dlouholetou zkušenost a technickou odbornost nabízíme vysokou míru úspěšnosti podaných žádostí.

Nabízíme

Ascend

  • Vyhodnocení záměru s ohledem na budoucí přijatelnost projektu
  • Předběžné hodnocení projektu
  • Zajištění potřebné technické podpory měření emisí
  • Vypracování studie proveditelnosti
  • Zpracování žádosti
  • Administraci projektu