Konstrukční činnost

Konstrukční činnost

Konstrukční činnost

V rámci firmy se v souvislosti s rostoucí poptávkou na konstrukční práce vytvořila skupina se zaměřením na zpracování výrobní dokumentace speciálních strojů a zařízení a stavebně technologických ocelových konstrukcí. Pomocí výpočetní techniky naši konstruktéři zpracovávají dokumentaci od ideového návrhu, až po dílenskou dokumentaci.

Konstrukce strojů a zařízení

 • Prototypová zařízení
 • Technologická zařízení
 • Jednotkové stroje
  V rámci konstrukce zajišťujeme

  • návrh technického řešení
  • zpracování výrobní dokumentace
  • autorský dozor při výrobě
  • technická pomoc při uvedení do provozu

Ocelové konstrukce

 • Technologické konstrukce
 • Stavební konstrukce