Projekční a inženýrská činnost

Projektová a konzultační činnost

Projekční a inženýrská činnost

Součástí firmy je projekční oddělení. Jeho zaměření je na oblast průmyslové výstavby. Průmyslová výstavba se soustřeďuje zejména na strojírenskou metalurgii. Projekční skupina má k dispozici všechny potřebné profese pro zajištění komplexního projektu. Veškerá dokumentace je zpracovávána pomocí výpočetní techniky v systému AutoCAD.
Pro naše zákazníky poskytujeme kompletní konzultační činnost včetně zpracování studií a investičních záměrů. Naši odborníci umí pomoci s výběrem vhodných technologií a technologických zařízení.

Oblasti zaměření projektové činnosti

 • Projekty průmyslových staveb
 • Projekty pro obor strojírenské metalurgie
 • Projekty pro obory všeobecného strojírenství
 • Stavební projekty průmyslových
 • Projekty se zaměřením na ekologizaci provozů
 • Průzkumy včetně vyhodnocení

Rozsah nabízené projektové činnosti

 • Dokumentace k územnímu řízení
 • Dokumentace pro ohlášení stavby
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Projekty pro realizaci stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

Oblasti výkonu inženýrské činnosti

 • Zpracování studií a investičních záměrů
 • Poradenské služby včetně odborných posudků
 • Předprojektové přípravy
 • Zajištění výběrových řízení
 • Účast při územním a stavebním řízení
 • Výkon autorského dozoru při realizaci stavby